Verzuimmanagement conform de eisen Wet Verbetering Poortwachter.

Wet Verbetering Poortwachter

Niemand is gebaat bij langdurig ziekteverzuim. Om die reden is de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) in het leven geroepen. Deze wet geeft aan wat de rechten, maar ook de plichten zijn van zowel werkgever als werknemer, om de verzuimperiode zo kort mogelijk te houden en/of de terugkeer in het arbeidsproces te versnellen. De gedachte achter de WVP is dan ook dat snel en effectief ingrijpen een positief effect heeft op het terugdringen van verzuim. Daarbij wordt echter wel verwacht dat werkgever en werknemer (samen met arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts) zich hiervoor gezamenlijk inspannen.

Animatiefilm WVP

Voor een duidelijke beeldvorming over de WVP, heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hier speciaal een animatievideo voor ontwikkeld:

Verzuimmanagement volgens de WVP

Als verzuimspecialist levert 100 Present verzuimmanagement op maat, waarbij te allen tijde de Wet Verbetering Poortwachter wordt nageleefd. Als gespecialiseerd bedrijf weten wij als geen ander wat deze wet inhoudt en welke invloed dit heeft op het verzuimbeleid. Daarnaast worden wij ondersteund door een verzuimmanagementsysteem dat ervoor waakt dat de verzuimbegeleiding volgens de juiste protocollen verloopt en tevens wordt bijgehouden. U kunt erop vertrouwen dat wij bij 100 Present verzuimmanagement alle kennis en middelen tot onze beschikking hebben voor een optimaal verzuimbeheer volgens de WVP richtlijnen.

Heeft u vragen over de Wet Verbetering Poortwachter?

Met een ondertitel

Vraag het onze verzuimspecialist

Een content titel

ABC Westland 145
2685 DB Poeldijk

088-37 44 520
info@100present.nl

© 100 Present verzuimmanagement BV | Home - Disclaimer