Disclaimer

Alle inhoud van deze pagina's, zoals teksten, grafische elementen, logo's, buttons, audio- of videoclips en software is eigendom van 100 Present verzuimmanagement BV of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 100 Present verzuimmanagement BV te Poeldijk (Nederland).

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan 100 Present verzuimmanagement BV niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.

Deze site is gemaakt en wordt geƫxploiteerd door 100 Present verzuimmanagement BV. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

Verder zijn de volgende partijen bij de ontwikkeling van deze website betrokken geweest. Huisstijl, vormgeving en ontwikkeling website: Studio 0174, webteksten: WiCreate.

Verwijzingen en hyperlinks naar andere websites die niet door 100 Present verzuimmanagement BV worden beheerd, dienen slechts als aanvullende informatie voor de bezoeker. De juistheid van die informatie kunnen wij niet garanderen. Aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites wordt om die reden niet aanvaard.

© 100 Present verzuimmanagement BV | Home - Disclaimer